Vol221嫩模小牛奶私房黑色内衣配丁字裤秀翘臀完美诱惑写真43P小牛奶模范学院

Vol221嫩模小牛奶私房黑色内衣配丁字裤秀翘臀完美诱惑写真43P小牛奶模范学院

后每劳役怒气仍发,即用煎药随愈。黄连当量病微甚,或炒黑炒黄用之。

或四肢发搐,眠目抽动,痰涎上涌。禀赋不足,或久病脾虚,及常服克伐之药者,多致此症。

此症治不拘男妇老幼皆效。若寅卯辰时身热,目上视,手足动,口流涎,项强急,此肝旺也。

经所谓∶木太过曰发生,其动掉眩颠疾是也。更兼看部位,青主惊风,白主虚泻,赤主痰热,黑色病甚,黄主脾疳。

用异功散加柴胡、山栀。先用六味地黄丸以补肾水;又用补中益气汤以补肺金,半载渐愈,年余,疳病痊而能言。

设径补肺气,则反益其邪,况肺乃脆嫩之脏而司腠理,以脾为母。次年出嫁,怀抱郁结,胸满食少,吐血面赤,此因肝火动而血热,气虚而不能摄血也,用六味丸及归脾汤加山栀、一小儿十四岁,发热吐血,属足三阴虚,余谓宜补中益气以滋化源。

Leave a Reply