ABP-849 - 河合明日菜2019年番号 本番オーケー!?-

ABP-849 - 河合明日菜2019年番号 本番オーケー!?-

以秦艽三两,牛乳一大升,煮取七合,分温再服。妇人难产∶白芷五钱,水煎服之。

 今虽不专为果,犹入茶食料用,尚有草果之称焉。【发明】元素曰∶防风,治风通用。

七月结子如小指大,长二寸以来,青黑色,类椹子而长。 春生苗,夏抽茎开花,结实似豆蔻,六月、七月采。

每服三十丸,茶下。此乃近时日用要药,而陶氏不识,诸注亦略,乃知古今药物兴废不同。

主香港脚寒【发明】弘景曰∶霍乱煮饮无不瘥者,作煎除水肿尤良。每用一钱,水煎服,日三服。

嫩者入盐,累累作朵不散落,须以朱槿花染令色深。以水五合著铜器中,去火三寸煎沸,便取下,坐土上,沸止,又上水五合,如此九上九下。

Leave a Reply