MKMP-182 - 波木遥2017年番号 潜入捜査官 波木はるか

MKMP-182 - 波木遥2017年番号 潜入捜査官 波木はるか

唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。陶隐居以角多节,蹙蹙圆绕者为羚羊,而角极长,唯一边有节,节亦疏大者,为山羊。

今人多用有效,故详着之。 唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

观今市货者,与《尔雅》所谓羊,陶注所谓山羊,唐注所谓山驴,大都相似。按诸书传或云是沉香木花,或云草花,蔓生,实熟贯之。

郭璞注云∶似羊而大,角圆,好在山崖间。陈藏器云∶羚羊夜宿,以角挂木不着地,但取角弯中深锐紧小,犹有挂痕者是。

 今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也? 山羊即《尔雅》所谓羊也。

郭璞云∶南人呼桂,浓皮者,为木桂。 荆、扬间岁三刈,官令诸园种之,岁再刈,便剥取其皮,以竹刮其表,浓处自脱,得里如筋者煮之用缉。

Leave a Reply