jj斗地主记牌器官方

jj斗地主记牌器官方

今此证大吐亡血,较之发斑伤血尤甚,脉之重按不见,或亦血分虚极,不能作波澜欤? 胞妹××,年四十余岁,体素瘦弱,久患脾胃湿寒,胃脘时觉疼痛,饮食减少,常作泄泻,完谷不化。

投以玉液汤,加野台参四钱,数剂渴见止,而小便仍数,又加萸肉五钱,连服十剂而愈。数日后,觉血气上潮,肺复作痒而嗽,因此又复吐血。

又服二剂,不但吐血已止,而咳嗽音哑诸病皆愈。 或用手醮火酒或烧酒,急速擦摩其周身及腿肚发硬之处。

久之,则真阴虚损,可作灼热,其寒饮充盛,迫其身中之阳气外浮,亦可作灼热,浸至肝虚风动,累及脑气筋,遂至发痉,手足抽掣。急用净萸肉二两煎服,热与汗均愈其半,遂为拟此方,服两剂而病若失。

半夏之辛,与姜、桂之辛迥别,入喉则闭不能言,涂金疮则血不复出,辛中滞涩,故能疏又能敛也。 如大热不退者,加生白芍一钱。

若遇脉之虚而无力者,用其方原可见效。医者以为中消证,屡治不效。

Leave a Reply